Przewlekła niewydolność żylna

Aż 50% osób odczuwa ciężkość lub zmęczenie nóg. To dokuczliwe, nieznośne uczucie „ciężkości” może znacznie pogorszyć Twoją jakość życia, a w niektórych przypadkach także kondycję psychiczną.

Zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych

Zakrzepowe zapalnie żył powierzchownych to proces zapalny dotyczący żył powierzchownych (umiejscowionych nad powięzią), któremu najczęściej towarzyszy proces zakrzepowy o różnym stopniu nasileniu. W 90% przypadków zapalenie żył powierzchownych dotyczy żylaków, częściej żyły odpiszczelowej, a znacznie rzadziej żyły odstrzałkowej. Z kolei samoistne zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych jest dużo rzadsze i zwykle dotyczy żyły odstrzałkowej lub odpiszczelowej, niemniej jednak może rozwinąć się w każdej żyle powierzchownej.

Krwiaki

Krwiak (siniak) to miejscowe nagromadzenie się krwi wydostającej się z uszkodzonego naczynia krwionośnego (żyła, tętnica). W otaczających tkankach dochodzi do nagromadzenia się krwi, a następnie jej wykrzepienia. W przeważającej większości przypadków krwiak jest niegroźny i dość szybko ulega samoczynnemu całkowitemu wchłonięciu.

Najczęstszą przyczyną krwiaka jest przebycie szeroko rozumianego urazu, w wyniku np. uderzenia, stłuczenia. Zdarza się również, że uszkodzenie tkanki następuje podczas wykonywania zastrzyku, pobrania krwi czy też założenia wenflonu. Warto także pamiętać, że krwiak może także powstać w przypadku istnienia zaburzeń w krzepliwości krwi, jak na przykład u osób z hemofilią lub u pacjentów stosujących leki przeciwkrzepliwe.

Hemoroidy

Hemoroidy to nic innego, jak szczególny rodzaj żylaków. Żylaki powstają zazwyczaj tuż pod skórą kończyn dolnych. W niektórych przypadkach mogą jednak także powstawać w okolicy odbytu. Określane są wtedy mianem hemoroidów. Hemoroidy powstają zwykle u osób w wieku od 45 do 65 lat – zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Hemoroidy często postrzegane są jako wstydliwa i bardzo kłopotliwa przypadłość.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Email: drugsafety.pl@stada.com
Tel: +48 22 737 79 20