Krwiaki

Jak powstają?

Krwiak (siniak) to miejscowe nagromadzenie się krwi wydostającej się z uszkodzonego naczynia krwionośnego (żyła, tętnica). W otaczających tkankach dochodzi do nagromadzenia się krwi, a następnie jej wykrzepienia. W przeważającej większości przypadków krwiak jest niegroźny i dość szybko ulega samoczynnemu, całkowitemu wchłonięciu.

Najczęstszą przyczyną krwiaka jest przebycie szeroko rozumianego urazu, w wyniku np. uderzenia, stłuczenia. Zdarza się również, że uszkodzenie tkanki następuje podczas wykonywania zastrzyku, pobrania krwi czy też założenia wenflonu. Warto także pamiętać, że krwiak może także powstać w przypadku istnienia zaburzeń w krzepliwości krwi, jak na przykład u osób z hemofilią lub u pacjentów stosujących leki przeciwkrzepliwe.

Jakie są objawy?

Objawy związane z krwiakiem uzależnione są od jego lokalizacji i rozmiaru. Po poradę lekarską warto się zgłosić, gdy doznany uraz był znaczny lub umiejscowienie krwiaka i objawy z tym związane budzą nasz niepokój.

Pod wpływem urazu i uszkodzenia tkanek dochodzi do powstania miejscowego stanu zapalnego, co objawiać się może bólem, obrzękiem i zaczerwienieniem. Z biegiem czasu krwiak zmienia zabarwienie z czerwonego, sinego, na brunatno-żółte aż znika bez śladu. Proces zmian barwy krwiaka związany jest z stopniowym rozkładem hemoglobiny obecnej w czerwonych ciałkach krwi, które wydostały się poza obręb naczyń krwionośnych.

Jakie są objawy?

Głównym objawem jest bolesny, miejscowy obrzęk, któremu towarzyszy zaczerwienie skóry. Często można w tym miejscu wyczuć guzkowate lub powrózkowate zgrubienia. Choroba nieleczona ustępuje w ciągu kilku dni lub tygodni. Najczęściej w ciągu kilku miesięcy dochodzi do, przynajmniej częściowego, odblokowania żylaków. Niemniej jednak należy pamiętać, że w sytuacji występowania procesu zapalnego w obrębie żyły odpiszczelowej i szerzenia się zakrzepicy do góry istnieje ryzyko przejścia zakrzepu do żyły udowej powierzchownej, czyli do żyły głębokiej i w wyjątkowych przypadkach dalej do płuc, co może grozić zatorowością płucną.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Email: drugsafety.pl@stada.com
Tel: +48 22 737 79 20